Privacyverklaring

AVG ( Privacy) Verklaring DierenArtsenCombinatie Holten
DAC Holten, gevestigd Dorpsstraat 24C te Holten, is verantwoordelijk voor de verwerking van een aantal persoonsgegevens. Hoe dat gebeurt, kunt u lezen in de onderstaande verklaring.

Contactgegevens
DAC Holten
Dorpsstraat 24C
7451BV Holten
info@dacholten.nl
0548-362004

Als u gebruik maakt van onze diensten hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig om op de juiste manier te kunnen werken en met u contact te houden. Wat willen wij aan gegevens;
-    Voorletters en achternaam
-    Geslacht
-    Adresgegevens
-    Telefoonnummer(s)
-    E-mailadres
-    Bij niet afrekenen aan de balie hebben we uw geboortedatum nodig.

Waarom willen wij deze gegevens?
-    We willen u kunnen bereiken als u dier bij ons blijft voor onderzoek of behandeling
-    We willen u kunnen bellen, mailen voor het doorgeven van belangrijke informatie zoals uitslagen
-    Zodat we op de juiste wijze het betalingsverkeer kunnen afwikkelen
-    Om herinneringen, oproepen voor herhalingsvaccinaties, pre- operatie brieven en nieuwsbrieven te kunnen sturen.
-    In het kader van Wet- en Regelgeving zijn wij verplicht uw dossier 7 jaar te bewaren
Uw gegevens zullen niet verkocht worden of anderszins commercieel aangewend. Ze kunnen uitsluitend aan derden verstrekt mocht daar een wettelijke plicht toe zijn of indien u daarbij gebaat bent; bijvoorbeeld als uw dier doorgestuurd wordt naar een gespecialiseerde kliniek of als er onderzoek aangevraagd wordt bij een laboratorium. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren dan wel te verwijderen. Als u dat schriftelijk kenbaar maakt zullen we binnen 14 dagen hierop reageren, zoals wettelijk vastgelegd. Meer informatie hierover is te verkrijgen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
DAC Holten gaat op correcte wijze om met de door u verstrekte persoonsgegevens. De toegang tot deze gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van de praktijk toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

Voor meer informatie;
info@dacholten.nl         
0548-362004
De verwerkingsverantwoordelijke is drs. C.P. Buitenhuis